Sólové tance

Tanec s krídlami Issis

Pri tomto tanci, ktorý sa radí medzi fantasy štýly brušného tanca, tanečnica používa vskutku fascinujúcu rekvizitu krídla Issis, ktoré majú rozpätie tri metre. Tanec s krídlami Issis pôsobí mysticky a často sa tancuje na dramatickú hudbu.

Tanec s ohňom

Ďalším zaujímavým oživením Vášho programu, môže byť brušný tanec pri ktorom tanečnica používa rekvizity s ohňom a tým robí tanec mystickejší.

Tanec so závojom

Tanečnica pri tanci používa závoj, ktorý robí tance tajomnejším, lebo tanečnica sa striedavo s ním zahaľuje a odhaľuje.

Raks sharki

Klasický Egyptský štýl obohatený o prvky západného tanca a baletu. Veľmi obľúbený u divákov.

Drum sólo

Drum sólo je vzrušujúci prvok brušného tanca. Dôraz sa kladie na umenie izolácie a akcentov.

Bollywood

Bollywood je moderný indický filmový tanec. Jeho základ tvorí klasický indický tanec, ale je už obohatený o to najlepšie z brušného tanca, španielskeho, latinského a moderného tanca.

Raks Assaya

Tanec s palicou, ktorý pochádza z horného Egypta. Radí sa medzi folklórne tance. Je to veselý a hravý štýl tanca.


Ponuka vystúpení