Drum sólo


Drum sólo Anide

Dynamické drum sólo z dielne Anide (Džamál) s množstvom presunov, akcentov a moderných prvkov. Krásu choreografie dotvárajú krásne i keď jednoduché kostýmy.

Drum sólo Jillina

Bubnové sólo je vzrušujúci prvok brušného tanca. Dôraz sa kladie na umenie izolácie a akcentov.

Džamál má v repertoári dynamické drum sólo, ktoré je prepracovanou verziou pôvodnej choreografie od Jilliny (USA).

 


Ponuka vystúpení